SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Program Höstmöte 2022

Torsdagen den 8 september 2022 Hotel Haymarket

haymarket

09.15 Fika & fralla
09.30 SEM Groups årsstämma
10.10 Resilience and team spirit in an upside-down world
Evva succeeded fantastically well in dealing with the covid pandemic when the world was turned upside down. What did Evva see that others missed and what lessons will they take with them in the future work? Stefan Ehrlich-Adam, CEO Evva GmbH
10.40 Bensträckare
10.50 Oceanbird- en galen dröm eller framtidens lösning?
Oceanbird är Walleniusrederiernas framtidsprojekt. Fartyget kan frakta 7 000 bilar på resan över världshaven samtidigt som utsläppen minskar med 90 procent.
Det är bara en liten skillnad mot konventionella fartyg: Oceanbird drivs fram med vindens hjälp…
Lösningen: Specialkonstruerade vingsegel i komposit och stål med en höjd av drygt 40 meter!
Walleniusrederiena har blivit världsledande genom att ständigt våga pröva nya vägar och leverera okonventionella lösningar.
Hur vågar man ge sig in på ett sådant projekt över huvud taget? Vad skiljer entreprenörerna bakom bygget från oss andra?
Eller är det bara sunt förnuft och lite mod som styr? Och hur kan man locka fram kreativitet och nytänkande hos oss andra dödliga?
Carl Fagergren, Innovation Manager och Projektledare Ship Design & Newbuildings på Wallenius Marine. Mer info - https://www.theoceanbird.com
12.00 Gemensam lunch på Hotel Haymarket

Oceanbird