SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Det här gäller för branddörrar från 1 november

Nu vet vi vad som gäller för brandklassade ytterdörrar och fönster SS-EN 14351-1 och portar SS-EN 13241. Från och med den 1 november 2019 är det krav på CE-märkning.

Vid ett möte i början av juli meddelade kommissionen (EU) att det inte blir någon samordning av samexistensperioderna för ytterdörrar och innerdörrar. Det betyder att nationella typgodkännande gäller tills vidare. Myndigheter( bl a Boverket i Sverige) i flera europeiska länder framförde branschens åsikt om att samordna CE-märkningen, men kommissionen valde att inte göra så.

I nuläget vet ingen när CE märkning av brandklassade innerdörrar kommer igång och heller inte hur lång övergångstiden blir. Arbetet inom CEN TC 33 WG 1 fortsätter med att föra samman EN 14351-1 med EN 16034. Samma sak gäller för EN 14351-2.