SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Artiklar

Gör utbytbarhet möjligt med HPS!

CE-märkning av brandklassade dörrar och fönster enligt standarden SS-EN 16034 blir ett tvingande krav från november 2019. Men redan idag är det möjligt att CE-märka dessa produkter.
För att prova brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper används ett antal provningsstandarder SS-EN 1634-1, SS-EN 1634-3, SS-EN 1191 och SS-EN 12605.

Vid provningen specificeras hela produktens konfiguration, d.v.s. konstruktion, varianter och beslagningen etc. Endast det som omfattas av provningsrapporten eller provningsrapporterna omfattas av CE-märkningen med tillhörande DoP (Declaration of Performance).

För att möjliggöra byte av komponenter som t.ex. beslag eller andra förändringar på den CE-märkta produkten kan de frivilliga standarderna SS-EN 15725 samt SS-EN 15269-X (även kallat EXAP) tillämpas. EXAP är en serie av standarder som beroende på produktens uppbyggnad, material, funktion samt ingående beslagning ger förutsättningar för ändringar i en provad och klassad produkt. Tillämpningen av EXAP underlättas av att beslagsspecifikationerna är beskrivna enligt SS-EN 16035 (HPS).

SS-EN 16035 som benämns HPS (Hardware Performance Sheet) specificerar bland annat mallar för att summera prestanda och annan relevant produktinformation som är väsentliga för den CE-märkta produktens funktion.
Tillämpningen och bedömningen enligt SS-EN 16035 ska utföras av det anmälda organ som utfört CE- märkningen. Någon generell tillämpning eller praxis finns inte idag.

SS-EN 16035 samverkar med EN 15269-serien. För att en beslagstillverkare ska kunna använda sig av en HPS ska finnas provningsrapporter som visar att de aktuella produkterna i sin helhet uppfyller tillämpliga krav. Därför krävs det att det finns ett avtal mellan t.ex. dörr-/fönstertillverkaren och beslagstillverkaren om att ta del av provningsrapporterna i sin helhet eller delar av den.