SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

På gång i Säkerhetsbranschen

Styrelsen har strategiseminarium månadsskiftet nov.-dec.
Säkerhetsuniversitetet är i full gång. Marknadsföring av Säkerhetsdagen den 15 april 2021 har påbörjats.SEM Group har tillsammans med de tre andra delbranschföreningarna Svebra, GlasBranschföreningen, SLR samt SäkerhetsBranschen bildat ett samverkansråd. Rådet har kommit till för att stärka bandet mellan organisationerna och att om möjligt arbeta mer integrerat till gagn för medlemmarna – som inte sällan är överlappande mellan de olika branschorganisationerna. De områden vi tittar på närmare just nu är det viktiga lobbyingarbetet samt hur vi kan samordna våra olika intressen i samband d med remissrundor.

Det händer 2021

Säkerhetsdagen i regi av SäkerhetsBranschen, där SEM Group ingår, arrangeras den 15 april i Stockholm.

SEMs vårmöte är planerad till april 2021. Exakt datum spikas den 7 december.

ARGE-konferensen arrangeras på Hasselbacken, Stockholm 9-10 september

Årsstämman för SEM Group genomförs i samband med ARGE-konferensen i Stockholm 9-10 september 2021.