SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Viktig information om SSF&SEMs Guldmärke

SEM Group och SSF har uppdaterat reglerna för användning av vårt gemensamma SSF Guldmärke 3522. Den stora skillnaden mot tidigare är att vi nu tillåter flera certifieringsorgan mot tidigare enbart SBSC samtidigt som märket f r o m nu är exklusivt förbehållet för SEM Groups medlemmar.

Har du en produkt som är certifierad enligt normen SSF 3522 av ett certifieringsorgan med ett s k produktcertifieringstillstånd från SSF (SSF 1130) kan du använda SSF Guldmärke 3522.

Syftet med märket är att vägleda konsumenter och företag så att de kan att välja rätt produkter för godkänd låsenhet.

Läs mer om manual och riktlinjer för Guldmärke 3522 på Stödskyddsföreningens hemsida https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/normer-regler/guldmarket-3522/

Där ansöker du också om att få använda märket för dina produkter.

SSF Guldmärke 3522 är exklusivt och får endast användas av SEM Group.
Det är således enbart den som är SEM-medlem och som innehar produktcertifikatet som får använda märket.

Vad gäller om en grossist eller återförsäljare vill använda guldmärket på sin egna förpackningar?
Certifikatsinnehavaren måste i så fall lämna in en ny ansökan med namn på grossist/återförsäljare som (med medlemmens tillåtelse) vill använda märket. Produktägaren har dessutom alltid ansvaret för att märken enbart används under tiden som certifikat är giltigt.


SSF