SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Vår enkät avslöjar bristande säkerhet i kommunerna

Var femte kommun brister i upphandlingen av lås och larmsystem genom att inte ställa rätt krav. Det framgår av Säkerhetsundersökningen som genomfördes nyligen.

Undersökningen, där en tredjedel av landets kommuner svarat, visar bland annat att det inte ställs krav på att låsprodukter ska vara godkända låsenheter enligt Svenska Stöldskyddsföreningens krav, klassning och provmetoder.
Dessa krav tar hänsyn både till skydd och möjlighet till snabb utrymning. Grundläggande för att säkerställa god kvalitet är också att tillse att låsinstallatörer är auktoriserade. Även på den punkten brister många kommuner.

I Säkerhetsundersökningen, som genomförts av SäkerhetsBranschen tillsammans med de tre delbranschföreningarna SEM Group, SLR och Svebra konstateras att det finns allvarliga brister hos Sveriges kommuner.
Det krävs en rad åtgärder för att komma till rätta med bristerna i det viktiga säkerhetsarbetet, men det finns också hinder där regering och riksdag måste agera för att ge kommunerna bättre förutsättningar.

Läs vår debattartikel här
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/allvarliga-brister-i-kommunernas-sakerhetsarbete/

Vill du se hela undersökningen? Gå in på www.sakerhetsbranschen.se under fliken ”Nyheter” . Där kan du ladda ned den som en pdf-fil.