SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Produkter i utrymningsvägar

 • Det finns tre standarder för Panik- och nödutrymningsprodukter
  • SS-EN 1125:2008
  Byggnadsbeslag - Panikutrymningsbeslag manövrerade med horisontell tryckstång - Krav och provning

  • SS-EN 179:2008
  Byggnadsbeslag - Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta - Krav och provning

  • SS-EN 13637:2015
  Byggnadsbeslag - Elektriskt kontrollerade nödutrymningssystem - Krav och provningsmetoder

SS-EN 13637 publicerades 2015 och är en svensk och europeisk standard för nödutrymningssystem som är elektriskt kontrollerade. En möjlighet med panik – och utrymningsprodukter som uppfyller standarden är att de kan kopplas till tex brandlarm eller annat larmsystem.

Trots att standarden är publicerad och att produkter kan provas och certifieras enligt den kan den inte CE- märkas då EU-kommissionen ännu inte har publicerat standarden i Official Journal.

Standarden innehåller möjlighet till fördröjd elektrisk öppning av panik- och utrymningsbeslagen vilket inte är tillåtet enligt Boverkets byggregler. Därför finns det i SS-EN13637 en nationell kommentar:

Standarden innehåller specifikationer för fördröjd elektrisk öppning av utrymningsbeslag. Detta är ej tillåtet enligt Boverkets byggregler, se allmänt råd till BBR 5:335. Produkter med den egenskapen kan därmed normalt inte användas i Sverige även om de uppfyller standardens krav i det avseendet.