SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

 

PRESSRELEASE
Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

 

De två säkerhetsorganisationerna Swesec och SäkerhetsBranschen har beslutat att gå samman i en gemensam organisation under namnet SäkerhetsBranschen.

 

-  Vi får en samlad röst som arbetar för ett tryggare samhälle,
som företräder hela säkerhetsbranschen och som kan driva medlemmarnas
viktigaste frågor ännu effektivare, säger Björn Eriksson, ordförande i SäkerhetsBranschen.

-  Vi har alltid delat samma vision om att arbeta för ett tryggare och säkrare samhälle.
Därför känns det naturligt att vi nu går samman i en gemensam organisation som med en stark
röst kan leda det viktiga arbetet för ett tryggare Sverige, säger Urban Doverholt, ordförande i Swesec.

Rent formellt innebär samgåendet att Swesecs fyra delbranschföreningar SEM Group, Säkerhet inom Elektronik och Mekanik, SLR, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, Svebra, Svenska Brandsäkerhetsföretag och GBF, Glasbranschföreningen/Fasadgruppen blir associerade medlemmar i SäkerhetsBranschen.

Representanter för delbranschföreningarna kommer också att föreslås till inval i SäkerhetsBranschens styrelse på föreningsstämman idag.

SäkerhetsBranschen kommer efter samgåendet företräda över 440 företag med sammanlagt 33 000 anställda och 57 miljarder i omsättning.

Den nya organisationen kommer att träda i kraft den 23 april 2018.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Kolga, vd Swesec, 0708 – 11 13 15
Torbjörn Ferndahl, SäkerhetsBranschen, 070 – 216 8658