SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Det här är ”Godkänd låsenhet”

Godkänd låsenhet blev ett begrepp i Sverige redan i mitten av 1980-talet när den första svenska standarden publicerades och kravställare insåg nyttan med att referera till provade och certifierade produkter. Idag omfattas både mekaniska och elektromekaniska lås, cylindrar och slutbleck i SSF 3522. Låshus, cylindrar, slutbleck och i vissa fall även förstärkningsbehör ska var för sig och i kombination med varandra uppfylla kraven i SSF 3522 och respektive produktnorm (SSF 1060 – SSF 1066). Kraven på de enskilda produkterna, oavsett om de är mekaniska eller elektromekaniska, är: • Designkrav: antal spärrelement, antal kombinationer, antal koder etc. • Hållfasthetskrav: belastningar, kraft och vridmoment, slitage mm. • Dyrkning och manipulation. • Handhavande: medveten handling, dvs. den som är behörig att manövrera låset ska få ”kvittens” på att låsets regel är i något av sina ändlägen (fullt utlåst och förreglad eller helt inne). Det kanske vanligaste sättet att visa detta på ett mekaniskt lås är att det är 360 graders vridning på nyckeln och att den bara går att ta ut ur cylindern i något av ändlägena. För elektromekaniska produkter kan en tydlig indikering ge användaren samma information. Design- och hållfasthetskrav refererar till Europastandarder för respektive produkt. Dyrkning och manipulation är kompletterande krav och provningsmetoder i SSF-normerna då de inte omfattas av EN-standarderna.Att produkterna också samverkar provas genom att fastsättning av cylinder mot låshus utsätts för huggning, slag och vridning. Att det blir säkert och tryggt säkerställs genom att produkterna provas och certifieras. Provningen är omfattande för låsprodukter och etablerade certifieringsorgan granskar och kvalitetssäkrar både provningen och tillverkningen i sin certifiering. En certifierad produkt som kan ingå i en Godkänd låsenhet visar på så sätt att du vet vad du får för prestanda på din låsenhet. En certifierad produkt som håller vad den lovar. Oavsett om du har ett krav som du måste uppfylla eller om du vill känna dig säker och trygg på att du valt rätt lås till din dörr.

SSF normer:

SSF 3522 – Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering – Klassning, krav och provning

SSF 1090 – Mekaniska cylindrar – Inbrottsskyddskydd – Krav och provning

SSF 1091 – Mekatronikcylindrar – Inbrottsskyddskydd – Krav och provning

SSF 1092 – Mekaniska låshus – Inbrottsskyddskydd – Krav och provning

SSF 1093 – Elektromekaniska låshus – Inbrottsskyddskydd – Krav och provning

SSF 1094 – Mekaniska slutbleck – Inbrottsskyddskydd – Krav och provning

SSF 1095 – Elektromekaniska slutbleck – Inbrottsskyddskydd – Krav och provning

SSF 1096 – Förstärkningsbehör Inbrottsskyddskydd – Krav och provning