SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

SEM Group satsar på opinionsbildning

Styrelsen har beslutat att delfinanisera en ny funktion som fokuserar helt på opinonsbildning och lobbying hos SäkerhetsBranschen. Styrelsen anser att det är en viktig funktion som ger SEM Group en helt annan tyngd att föra fram frågor som är betydelsefulla för våra medlemmar. Det här är samtidigt ett led i det utökade samarbetet mellan de fyra delbranschföreningarna SEM Group, Svebra, GlasBranschföreningen, SLR och SäkerhetsBranschen.

Vi har bildat ett gemensamt verksamhetsråd för att stärka bandet mellan organisationerna ochsamtidigt arbeta mer integrerat i viktiga branschöverskridande frågor.
Titta gärna på presentationsfilm på 58 sekunder om SäkerhetsBranschen och om oss https://youtu.be/mifx8yAqPyA