SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Det här händer 2017

Standardiseringen av elektromekaniska produkter fortsätter med full fart  under 2017 och då också med regelverken för kompletta system och hantering av digitalkoder för en vidare utveckling av Smart Houses. Elektroniskt kontrollerade och elektriskt manövrerade låssystem i inbrottsskyddande dörrar är en prioriterad aktivitet.

Regelverket förenklas och tydligheten med CE-märkta produkter under byggproduktförordningen kommer genomföras

SEM Group med sitt breda kontaktnät i Europa och stora engagemang för dessa frågor kommer att spela en stor och viktig roll.

Efterfrågan av miljödeklarerade byggnadsbeslag med EPD kommer att öka och fler beslagsprodukter kommer att kunna uppfylla EPD standarden.

Under 2016 har SEM Group deltagit i ett antal intressanta standardiseringssammanhang.

Främst kännetecknas 2016 av att EPD har slutförts. Våra medlemmars bidrag till en bättre miljö har förenklats betydligt vilket i sin tur förenklar för hela byggbranschen.

SSF 3522 har etablerats och tillämpas i allt högre grad i samverkan med inbrottsskyddande dörrar för att säkerställa inbrottsskyddet för alla nivåer av byggnader.

EU-kommissionen och CEN har återigen ändrat på förutsättningarna för CE-märkning och Declaration of Performance för harmoniserade produkter. Trots detta har förutsättningarna för CE-märkning av branddörrar publicerats och det är nu möjligt att CE-märka dessa dörrar.

Följ utvecklingen på SEM Group hemsida.  www.semgroup.se