SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Förbjudna produkter i utrymningsvägar

Produkter enligt SS-EN 13637 får inte användas i utrymningsvägar. SS-EN 13637 publicerades 2015 och är en svensk och europeisk standard för nödutrymningssystem som är elektriskt kontrollerade. Avsikten med panik – och utrymningsprodukter som uppfyller standarden är att kontrollera och styra manövreringen av utrymningsdörrar från distans eller genom larm. Standarden är på samma sätt som mekaniska panik- och utrymningsbeslag mandaterad och skall därför CE-märkas mot CPR (Byggproduktförordningen).

Trots att CEN har publicerat standarden och att produkter kan provas och certifieras kan den inte CE- märkas då EU-kommissionen inte har publicerat den ännu som harmoniserad, vilket krävs för CE -märkning.

Standarden innehåller möjlighet till fördröjd elektrisk öppning av panik- och utrymningsbeslagen

och detta inte är tillåtet enligt Boverkets byggregler.

I SS-EN finns därför en nationell kommentar:

Standarden innehåller specifikationer för fördröjd elektrisk öppning av utrymningsbeslag. Detta är ej tillåtet enligt Boverkets byggregler, se allmänt råd till BBR 5:335. Produkter med den egenskapen kan därmed normalt inte användas i Sverige även om de uppfyller standardens krav i det avseendet.