SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Späckat program på SEM Groups årsmöte i april

semgroup-arsmöte


Är du medlem i SEM Group så är du välkommen till vår årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl.09.45 hos ASSA, Förmansvägen 11, Årstadal. Vi har ett späckat program med en rad intressanta föredrag.

program
           Urban Doverholt                      Sara  Elfving                         Björn  Bergström                    Michael Englund    
   
Här är programmet:
09.45-10.00
SEM Groups prioriterade områden 2017

Urban Doverholt, ordförande SEM Group


10.10- 10.50 Boverkets roll i framtidens Sverige och EU
Sara Elfving, Boverket
 
11.00-11.40 Upphandling – bara krångel eller smart väg till bättre affärer?!?

Björn Bergström, Senior associate, Ramberg Law

11.45-12.30 Hur kan tekniken hjälpa till när 15 000 personer ska inrymmas eller utrymmas?

Michael Englund, säkerhetschef Stockholm Live

Lunch


13.00-14.00 Årsstämma

2018-04-25

Svensk blir ny Convenor för TC33/WG4 - basar över låsstandarder i EU

PRESSRELEASE

Svensk blir ny Convenor för TC33/WG4 - basar över låsstandarder i EU

Inge Lidén har utsetts till den prestigefyllda posten som Convenor (sammankallande) för den europeiska organisationenTC33/WG4. Här initieras de flesta mekaniska låsstandarder som i sin tur påverkar hundratals…

2017-10-25

Det här är ”Godkänd låsenhet”

Godkänd låsenhet blev ett begrepp i Sverige redan i mitten av 1980-talet när den första svenska standarden publicerades och kravställare insåg nyttan med att referera till provade och certifierade produkter. Idag omfattas både mekaniska och elektromekaniska lås, cylindrar och slutbleck i SSF 3522.…

2017-09-25

RC, MK och WK är samma sak!

Ibland står det MK och ibland RC eller till och med WK på inbrotttsskyddande dörrar och fönster. Vad är då skillnaden på MK - Motståndsklass, RC - Resistent Class och WK - Wiederstandsklasse? Svaret är att det inte är någon skillnad alls på egenskaper utan endast en språkskillnad.

Resistent Class…

2017-09-19

Swesec positiv till ny kamerabevakningslag

Swesec, där SEM Group ingår, är en av flera remissinstanser som fått ge synpunkter när det gäller förslaget om en ny kamerabevakningslag. Utredaren föreslår bland annat att dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas och att ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och…

2017-09-04

Gör utbytbarhet möjligt med HPS!

CE-märkning av brandklassade dörrar och fönster enligt standarden SS-EN 16034 blir ett tvingande krav från november 2019. Men redan idag är det möjligt att CE-märka dessa produkter.
För att prova brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper används ett antal provningsstandarder SS-EN…

2017-08-13

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

- Swesec drar i gång kampanjen Återsamlingsplatsens Dag

I var fjärde verksamhet saknar medarbetarna en återsamlingsplats vid en utrymning, exempelvis vid brand, bombhot eller gasläcka.
Det är mot denna bakgrund som Swesec drar i gång…

2017-05-04

Nytt konsumentmärke från SSF

Märket ”Rekommenderas av SSF - Del av godkänd låsenhet”  kommer i fortsättningen  att användas på konsumentprodukter.
Märket av förbehållet tillverkare av certifierade produkter som kan ingå i Godkänd låsenhet och därmed motsvarar klassificeringskrav enligt SSF 3522.
 
Märket tillhandahålls efter…

2017-05-04

Arenasäkerhet och upphandlingar på SEM Groups årsstämma

Vid en välbesökt årsstämma  den 27 april med ASSA som värd fick deltagarna bland annat lyssna på Sara Elfving från Boverket. Hon pratade om Boverkets roll i framtidens Sverige och EU. Hon underströk vikten av en fortsatt dialog med organisationer och företag.
– Den som kan sin sak och kan beskriva…