SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Arenasäkerhet och upphandlingar på SEM Groups årsstämma

Vid en välbesökt årsstämma  den 27 april med ASSA som värd fick deltagarna bland annat lyssna på Sara Elfving från Boverket. Hon pratade om Boverkets roll i framtidens Sverige och EU. Hon underströk vikten av en fortsatt dialog med organisationer och företag.
– Den som kan sin sak och kan beskriva sina synpunkter för andra när en fråga dyker upp har stora möjligheter att påverka diskussionen och hur andra kommer att agera, var hennes hälsning.

Upphandling – bara krångel eller smart väg till bättre affärer?!?
Under den rubriken pratade Björn Bergström, Senior associate, Ramberg Law. Han konstaterade att det i upphandlingspotten finns affärer för 634 miljarder kronor som väntar på att hitta en utförare. Bergström gav flera handfast råd om hur man lotsar sig :genom byråkratin på ett smidigt sätt.
Michael Englund, säkerhetschef Stockholm Live (f d Stockholm Globe Arenas) pekade på det viktiga samspelet MTO, Människa-Teknik-Organisation- för att en utrymning eller tillochmed inrymning ska fungera så smidigt som möjligt.  Tekniken har en väldigt central roll i säkerhetsarbetet samtidigt som människan är avgörande för ett framgångsrikt säkerhetsarbete.

bild1

Bilden t.v.
Sara Elfving talade om Boverkets framtida roll och  det komplicerade samspelet mellan Sverige och  EU.

Bilden t.h
Michael Englund, säkerhetschef på Stockholm Live, poängterade vikten av sampel mellan teknik, människa och organisation när man tvingas utrymma 15 000 personer.


Bilden:
Urban Doverholt, SEM Groups ordförande, överlämnar en gåva till nestorn inom säkerhetsbranschen Inge Lidén, som nu lämnar SEM Groups styrelse och kan se fram emot en välförtjänst pension. Stort tack, Inge, för allt stöd och experthjälp till SEM Group under åren!

2018-04-25

Svensk blir ny Convenor för TC33/WG4 - basar över låsstandarder i EU

PRESSRELEASE

Svensk blir ny Convenor för TC33/WG4 - basar över låsstandarder i EU

Inge Lidén har utsetts till den prestigefyllda posten som Convenor (sammankallande) för den europeiska organisationenTC33/WG4. Här initieras de flesta mekaniska låsstandarder som i sin tur påverkar hundratals…

2018-04-23

Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

 

PRESSRELEASE
Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

 

De två säkerhetsorganisationerna Swesec och SäkerhetsBranschen har beslutat att gå samman i en gemensam organisation under namnet SäkerhetsBranschen.

 

-  Vi får en samlad röst som arbetar för ett tryggare samhälle,
som företräder hela…

2017-10-25

Det här är ”Godkänd låsenhet”

Godkänd låsenhet blev ett begrepp i Sverige redan i mitten av 1980-talet när den första svenska standarden publicerades och kravställare insåg nyttan med att referera till provade och certifierade produkter. Idag omfattas både mekaniska och elektromekaniska lås, cylindrar och slutbleck i SSF 3522.…

2017-09-25

RC, MK och WK är samma sak!

Ibland står det MK och ibland RC eller till och med WK på inbrotttsskyddande dörrar och fönster. Vad är då skillnaden på MK - Motståndsklass, RC - Resistent Class och WK - Wiederstandsklasse? Svaret är att det inte är någon skillnad alls på egenskaper utan endast en språkskillnad.

Resistent Class…

2017-09-19

Swesec positiv till ny kamerabevakningslag

Swesec, där SEM Group ingår, är en av flera remissinstanser som fått ge synpunkter när det gäller förslaget om en ny kamerabevakningslag. Utredaren föreslår bland annat att dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas och att ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och…

2017-09-04

Gör utbytbarhet möjligt med HPS!

CE-märkning av brandklassade dörrar och fönster enligt standarden SS-EN 16034 blir ett tvingande krav från november 2019. Men redan idag är det möjligt att CE-märka dessa produkter.
För att prova brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper används ett antal provningsstandarder SS-EN…

2017-08-13

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

- Swesec drar i gång kampanjen Återsamlingsplatsens Dag

I var fjärde verksamhet saknar medarbetarna en återsamlingsplats vid en utrymning, exempelvis vid brand, bombhot eller gasläcka.
Det är mot denna bakgrund som Swesec drar i gång…

2017-05-04

Nytt konsumentmärke från SSF

Märket ”Rekommenderas av SSF - Del av godkänd låsenhet”  kommer i fortsättningen  att användas på konsumentprodukter.
Märket av förbehållet tillverkare av certifierade produkter som kan ingå i Godkänd låsenhet och därmed motsvarar klassificeringskrav enligt SSF 3522.
 
Märket tillhandahålls efter…