SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Gör utbytbarhet möjligt med HPS!

CE-märkning av brandklassade dörrar och fönster enligt standarden SS-EN 16034 blir ett tvingande krav från november 2019. Men redan idag är det möjligt att CE-märka dessa produkter.
För att prova brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper används ett antal provningsstandarder SS-EN 1634-1, SS-EN 1634-3, SS-EN 1191 och SS-EN 12605.

Vid provningen specificeras hela produktens konfiguration, d.v.s. konstruktion, varianter och beslagningen etc. Endast det som omfattas av provningsrapporten eller provningsrapporterna omfattas av CE-märkningen med tillhörande DoP (Declaration of Performance).

För att möjliggöra byte av komponenter som t.ex. beslag eller andra förändringar på den CE-märkta produkten kan de frivilliga standarderna SS-EN 15725 samt SS-EN 15269-X (även kallat EXAP) tillämpas. EXAP är en serie av standarder som beroende på produktens uppbyggnad, material, funktion samt ingående beslagning ger förutsättningar för ändringar i en provad och klassad produkt. Tillämpningen av EXAP underlättas av att beslagsspecifikationerna är beskrivna enligt SS-EN 16035 (HPS).

SS-EN 16035 som benämns HPS (Hardware Performance Sheet) specificerar bland annat mallar för att summera prestanda och annan relevant produktinformation som är väsentliga för den CE-märkta produktens funktion.
Tillämpningen och bedömningen enligt SS-EN 16035 ska utföras av det anmälda organ som utfört CE- märkningen. Någon generell tillämpning eller praxis finns inte idag.

SS-EN 16035 samverkar med EN 15269-serien. För att en beslagstillverkare ska kunna använda sig av en HPS ska finnas provningsrapporter som visar att de aktuella produkterna i sin helhet uppfyller tillämpliga krav. Därför krävs det att det finns ett avtal mellan t.ex. dörr-/fönstertillverkaren och beslagstillverkaren om att ta del av provningsrapporterna i sin helhet eller delar av den. 

2018-04-25

Svensk blir ny Convenor för TC33/WG4 - basar över låsstandarder i EU

PRESSRELEASE

Svensk blir ny Convenor för TC33/WG4 - basar över låsstandarder i EU

Inge Lidén har utsetts till den prestigefyllda posten som Convenor (sammankallande) för den europeiska organisationenTC33/WG4. Här initieras de flesta mekaniska låsstandarder som i sin tur påverkar hundratals…

2018-04-23

Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

 

PRESSRELEASE
Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

 

De två säkerhetsorganisationerna Swesec och SäkerhetsBranschen har beslutat att gå samman i en gemensam organisation under namnet SäkerhetsBranschen.

 

-  Vi får en samlad röst som arbetar för ett tryggare samhälle,
som företräder hela…

2017-10-25

Det här är ”Godkänd låsenhet”

Godkänd låsenhet blev ett begrepp i Sverige redan i mitten av 1980-talet när den första svenska standarden publicerades och kravställare insåg nyttan med att referera till provade och certifierade produkter. Idag omfattas både mekaniska och elektromekaniska lås, cylindrar och slutbleck i SSF 3522.…

2017-09-25

RC, MK och WK är samma sak!

Ibland står det MK och ibland RC eller till och med WK på inbrotttsskyddande dörrar och fönster. Vad är då skillnaden på MK - Motståndsklass, RC - Resistent Class och WK - Wiederstandsklasse? Svaret är att det inte är någon skillnad alls på egenskaper utan endast en språkskillnad.

Resistent Class…

2017-09-19

Swesec positiv till ny kamerabevakningslag

Swesec, där SEM Group ingår, är en av flera remissinstanser som fått ge synpunkter när det gäller förslaget om en ny kamerabevakningslag. Utredaren föreslår bland annat att dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas och att ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och…

2017-09-04

Gör utbytbarhet möjligt med HPS!

CE-märkning av brandklassade dörrar och fönster enligt standarden SS-EN 16034 blir ett tvingande krav från november 2019. Men redan idag är det möjligt att CE-märka dessa produkter.
För att prova brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper används ett antal provningsstandarder SS-EN…

2017-08-13

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

- Swesec drar i gång kampanjen Återsamlingsplatsens Dag

I var fjärde verksamhet saknar medarbetarna en återsamlingsplats vid en utrymning, exempelvis vid brand, bombhot eller gasläcka.
Det är mot denna bakgrund som Swesec drar i gång…

2017-05-04

Nytt konsumentmärke från SSF

Märket ”Rekommenderas av SSF - Del av godkänd låsenhet”  kommer i fortsättningen  att användas på konsumentprodukter.
Märket av förbehållet tillverkare av certifierade produkter som kan ingå i Godkänd låsenhet och därmed motsvarar klassificeringskrav enligt SSF 3522.
 
Märket tillhandahålls efter…