SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

RC, MK och WK är samma sak!

Ibland står det MK och ibland RC eller till och med WK på inbrotttsskyddande dörrar och fönster. Vad är då skillnaden på MK - Motståndsklass, RC - Resistent Class och WK - Wiederstandsklasse? Svaret är att det inte är någon skillnad alls på egenskaper utan endast en språkskillnad.

Resistent Class används i Europa i standarden EN 1627 samt i SS-EN 1627 där engelsk text används. När vi skriver svenska normer/standarder översätts det engelska uttrycket RC till det svenska ordet Motståndsklass MK.

Tidigare klassades inbrottsskyddande dörrar i Sverige enligt den numera indragna svenska standarden SS 817345 där det definierades fyra klasser där klass 4 var den högsta klassen. SS-EN 1627 omfattar sex Resistent Classes (Motståndsklasser).

 

För att hitta motsvarighet mellan svensk klass 1 – 4 och de nya klasserna RC 1 – 6 gjordes jämförelser mellan krav och provmetoder och resultatet blev att svensk klass 1 ansågs motsvara EN 1627 RC 2. Samma kom att gälla för övriga klasser, alltså klass 2 = RC 3 o.s.v.

En annan och än viktigare skillnad mellan svensk dörrstandard (SS 817345) och en inbrottsskyddande dörr enligt EN 1627 är att SS 817345 angav att dörren skulle vara försedd med minst en ”godkänd låsenhet” (idag SSF 3522 klass 3).

SS-EN 1627 ställer endast krav på lås och beslag enligt respektive EN-standard för produkterna var för sig.

För att underlätta för den svenska marknaden, van vid att en säkerhetsdörr med ”automatik” även innehöll minst en godkänd låsenhet, tog SSF i samråd med branschen fram en ny norm för inbrottsskyddande dörrar. Normen utgår från krav och provningsmetoder i SS-EN 1627 – SS-EN 1630 kombinerat med krav på minst en godkänd låsenhet.

2013 publicerades SSF 1078 - Inbrottsskyddande dörrar, som är indelad i fem klasser och där även krav på godkänd låsenhet finns i varje klass.

I FTR 200, Svensk försäkrings tekniska rekommendation anges att en inbrottsskyddande dörr ska vara försedd med minst en godkänd låsenhet och uppfylla kraven enligt respektive skyddsklass enligt SSF 200.

SSF 1078 anger vilken RC/MK klassad dörr enligt SS-EN 1627 och vilken låsenhet enligt SSF 3522 som krävs för att uppnå svenska skyddsklasskrav enligt SSF 200 ”Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler”.

2018-04-25

Svensk blir ny Convenor för TC33/WG4 - basar över låsstandarder i EU

PRESSRELEASE

Svensk blir ny Convenor för TC33/WG4 - basar över låsstandarder i EU

Inge Lidén har utsetts till den prestigefyllda posten som Convenor (sammankallande) för den europeiska organisationenTC33/WG4. Här initieras de flesta mekaniska låsstandarder som i sin tur påverkar hundratals…

2018-04-23

Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

 

PRESSRELEASE
Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

 

De två säkerhetsorganisationerna Swesec och SäkerhetsBranschen har beslutat att gå samman i en gemensam organisation under namnet SäkerhetsBranschen.

 

-  Vi får en samlad röst som arbetar för ett tryggare samhälle,
som företräder hela…

2017-10-25

Det här är ”Godkänd låsenhet”

Godkänd låsenhet blev ett begrepp i Sverige redan i mitten av 1980-talet när den första svenska standarden publicerades och kravställare insåg nyttan med att referera till provade och certifierade produkter. Idag omfattas både mekaniska och elektromekaniska lås, cylindrar och slutbleck i SSF 3522.…

2017-09-25

RC, MK och WK är samma sak!

Ibland står det MK och ibland RC eller till och med WK på inbrotttsskyddande dörrar och fönster. Vad är då skillnaden på MK - Motståndsklass, RC - Resistent Class och WK - Wiederstandsklasse? Svaret är att det inte är någon skillnad alls på egenskaper utan endast en språkskillnad.

Resistent Class…

2017-09-19

Swesec positiv till ny kamerabevakningslag

Swesec, där SEM Group ingår, är en av flera remissinstanser som fått ge synpunkter när det gäller förslaget om en ny kamerabevakningslag. Utredaren föreslår bland annat att dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas och att ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och…

2017-09-04

Gör utbytbarhet möjligt med HPS!

CE-märkning av brandklassade dörrar och fönster enligt standarden SS-EN 16034 blir ett tvingande krav från november 2019. Men redan idag är det möjligt att CE-märka dessa produkter.
För att prova brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper används ett antal provningsstandarder SS-EN…

2017-08-13

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

- Swesec drar i gång kampanjen Återsamlingsplatsens Dag

I var fjärde verksamhet saknar medarbetarna en återsamlingsplats vid en utrymning, exempelvis vid brand, bombhot eller gasläcka.
Det är mot denna bakgrund som Swesec drar i gång…

2017-05-04

Nytt konsumentmärke från SSF

Märket ”Rekommenderas av SSF - Del av godkänd låsenhet”  kommer i fortsättningen  att användas på konsumentprodukter.
Märket av förbehållet tillverkare av certifierade produkter som kan ingå i Godkänd låsenhet och därmed motsvarar klassificeringskrav enligt SSF 3522.
 
Märket tillhandahålls efter…