nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

SEM Groups höstmöte

Höstmötet 2023 arrangeras tisdagen den 3 oktober kl.12-16 hos RCO Group i Frösunda, Stockholm.
Vi får bland annat lyssna på Martin Järbur, vd Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) som berättar om SLRs satsningar.
Madeleine Holm, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ger en bild av kommunsektorns ekonomiska läge och utmaningar och hur det i sin tur påverkar vår bransch.

Vad händer inom passersystem?
Per Klingvall, rådgivningschef SSF ger en ögonblicksbild.

Inbjudan skickas ut i veckan till SEM Groups medlemmar

hostmote 2023
   Martin Järbur, SLR Madeleine Holm, SKR Per Klingvall. SSF