SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Cyberkriminalitet och transformering av säkerhetsbranschen - två heta ämnen på ARGES konferens

Arges årliga konferens, som varit inställd i två år p g a pandemin, arrangerades på Hotell Haymarket i Stockholm 8-9 september med ett rekorddeltagande. SEM Group stod som värd för detta arrangemang som lockat ett hundratal deltagare från hela Europa.

ARGE (The European Federation of Associations of Locks and Builders Hardware Manufacturers) med över 230 europeiska tillverkare av säkerhetsprodukter fokuserade årets konferens på en rad viktiga frågor som berör branschen både på nationell och på EU-nivå.

Jan Olsson, kriminalkommissarie vid NOA (Nationella Operativa Avdelningen) och Sveriges ledande expert på området med över 20 års erfarenhet av nationella och internationella bedrägerier tog upp det heta ämnet cyberkriminalitet.

Robert Siegmund ,SVP & Head of Commercial Development EMEIA, ASSA ABLOY pratade om den digitala förändringen som hela branschen genomgår. Utvecklingen av mekaniska låscylindrar till elektroniska låssystem har stor påverkan både på ägare, operatörer och anläggningschefer. Han underströk att utvecklingen bara accelererar. För tillverkarna gäller det därför att ställa frågan om man vill vara med som en komplett leverantör och samarbetspartner eller om man nöjer sig med att ta vara en liten spelare som bara levererar mekaniska lösningar.

Nästa konferens arrangeras i Prag i september 2023.

2022-11-02

Så lockar vi fler till säkerhetsbranschen

SEMGRoup Skydd2022
Andreas Frisk, ASSA ABLOY och Fredrik Sidhagen, RCO fick svara på Henrietta Ohlséns frågor om hur det
står till med jämställdheten.

Är Säkerhetsbranschen tillräckligt attraktiv? Hur bygger vi nytt, hur rekryterar vi kompetens från andra branscher?
Det var temat för ett av de många föredrag som SEM…

2022-11-01

Vad är ditt intryck av Skydd 2022?

Besökte du Skydd 2022 förra veckan? Du kanske till och med var utställare? Vad var bra respektive mindre bra? Saknade du något ?
Maila dina synpunkter till henrik.kolga@semgroup.se
Styrelsen kommer göra en utvärdering och även träffa ansvariga från Stockholmsmässan vid vårt nästa styrelsemöte den…

2022-10-31

SEM Group sluter nytt avtal med SIS

SEM Group och SIS (Svenska Institutet för Standarder) har slutit ett nytt avtal för åren 2023-2024. SIS åtar sig att leda och driva arbetet i Building Hardware, CEN/TC 33/WG 4 i enlighet med de regler som gäller inom SIS, ISO och CEN under avtalstiden och SEM Group förbinder sig att finansiera och…

2022-09-12

Cyberkriminalitet och transformering av säkerhetsbranschen - två heta ämnen på ARGES konferens

Arges årliga konferens, som varit inställd i två år p g a pandemin, arrangerades på Hotell Haymarket i Stockholm 8-9 september med ett rekorddeltagande. SEM Group stod som värd för detta arrangemang som lockat ett hundratal deltagare från hela Europa.

ARGE (The European Federation of Associations of…

2022-09-12

Så här ser SEMs nya styrelse ut

Vid årsstämman den 8 september valdes följande styrelse fram till årsstämman i maj 2023: ordförande Urban Doverholt omvaldes på ett år. Anders Karlemark, vice ordförande Dan Wikström och Mats Moberg omvaldes på ett år. Benny Hansson omvaldes på två år. Håkan Hedlund, Fredrik Sidhagen, Per…

2022-06-09

Fastighetsbranschen i fokus på Vårmötet

2022 varmotet

Christoffer Börjesson, tidigare Chief Digital Officer på Fastighetsägarna och i dag senior affärsutvecklare på Stronghold Invest gav oss ett mycket spännande kundperspektiv vid SEMs välbesökta vårmöte i början av maj.
Han pekade på att fastighetsbranschen är mitt uppe i ett paradigmskifte där den…

2022-06-08

På gång i Teknikgruppen

EPD - ARGE planerar att starta revideringen efter sommaren.
ETSI prTS 103815 – Smarta lås. Enligt plan. Trolig publicering under 2022
Dörrautomatik
   a. Den gemensamma foldern är uppskattad av marknaden (se notis nedan).
   b. Flera av våra medlemmar har aktivt informerat marknaden bland annat på…

2022-04-08

Ny medlem i SEM Group

Vi välkomnar Göteborgsbaserade Amido som ny medlem. Amido arbetar med digitala plattformar som låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. Mer information hittar du på www.amido.se