SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Därför är det viktigt att vara med i SEM Group

om-oss


 

SEM Group är den naturliga mötesplatsen för tillverkare av fysisk och elektronisk säkerhet.

 

SEM Group påverkar standards, driver utbildning, tar fram verktyg som underlättar ditt företagande.

 

SEM Group är en stark samlad röst som driver viktiga branschfrågor i Sverige, Norden och inom EU.

 

SEM Groups vision är att aktivt bidra till ett säkrare och tryggare samhälle.

 

SEM Groups vision är att uppfattas som den ledande branschaktören därför att i alltid är professionella, ansvarstagande och trovärdiga

 

SEM Group är i Sverige med i SWESEC där 270 säkerhetsföretag finns samlade.

 

Internationellt är SEM Group medlem i ARGE (The European Federation of Associations of Locks and Builders Hardware Manufacturers) och representerar svenska tillverkare och leverantörer av säkerhet, elektronik och mekanik. SEM Groups ordförande Urban Doverholt valdes under året in i styrelsen för den europeiska paraplyorganisationen ARGE med över 230 europeiska tillverkare av säkerhetsprodukter. ARGE bedriver branschspecifika frågor när det gäller standards inom EU-området och fungerar som rådgivare i tekniska frågor, bland annat för Europeiska Standardiseringskommissionen (CEN). 


Welcome
The Swedish Association of Manufacturers of Safety Boxes and Cabinets, Locks and Builders' Hardware was formed in 1955 then with the name FLB and is the national trade association representing the collective interests of the locks and builder's hardware industry and trade in Sweden.