SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Arenasäkerhet och upphandlingar på SEM Groups årsstämma

Vid en välbesökt årsstämma  den 27 april med ASSA som värd fick deltagarna bland annat lyssna på Sara Elfving från Boverket. Hon pratade om Boverkets roll i framtidens Sverige och EU. Hon underströk vikten av en fortsatt dialog med organisationer och företag.
– Den som kan sin sak och kan beskriva sina synpunkter för andra när en fråga dyker upp har stora möjligheter att påverka diskussionen och hur andra kommer att agera, var hennes hälsning.

Upphandling – bara krångel eller smart väg till bättre affärer?!?
Under den rubriken pratade Björn Bergström, Senior associate, Ramberg Law. Han konstaterade att det i upphandlingspotten finns affärer för 634 miljarder kronor som väntar på att hitta en utförare. Bergström gav flera handfast råd om hur man lotsar sig :genom byråkratin på ett smidigt sätt.
Michael Englund, säkerhetschef Stockholm Live (f d Stockholm Globe Arenas) pekade på det viktiga samspelet MTO, Människa-Teknik-Organisation- för att en utrymning eller tillochmed inrymning ska fungera så smidigt som möjligt.  Tekniken har en väldigt central roll i säkerhetsarbetet samtidigt som människan är avgörande för ett framgångsrikt säkerhetsarbete.

bild1

Bilden t.v.
Sara Elfving talade om Boverkets framtida roll och  det komplicerade samspelet mellan Sverige och  EU.

Bilden t.h
Michael Englund, säkerhetschef på Stockholm Live, poängterade vikten av sampel mellan teknik, människa och organisation när man tvingas utrymma 15 000 personer.


Bilden:
Urban Doverholt, SEM Groups ordförande, överlämnar en gåva till nestorn inom säkerhetsbranschen Inge Lidén, som nu lämnar SEM Groups styrelse och kan se fram emot en välförtjänst pension. Stort tack, Inge, för allt stöd och experthjälp till SEM Group under åren!