SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Späckat program på SEM Groups årsmöte i april

semgroup-arsmöte


Är du medlem i SEM Group så är du välkommen till vår årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl.09.45 hos ASSA, Förmansvägen 11, Årstadal. Vi har ett späckat program med en rad intressanta föredrag.

program
           Urban Doverholt                      Sara  Elfving                         Björn  Bergström                    Michael Englund    
   
Här är programmet:
09.45-10.00
SEM Groups prioriterade områden 2017

Urban Doverholt, ordförande SEM Group


10.10- 10.50 Boverkets roll i framtidens Sverige och EU
Sara Elfving, Boverket
 
11.00-11.40 Upphandling – bara krångel eller smart väg till bättre affärer?!?

Björn Bergström, Senior associate, Ramberg Law

11.45-12.30 Hur kan tekniken hjälpa till när 15 000 personer ska inrymmas eller utrymmas?

Michael Englund, säkerhetschef Stockholm Live

Lunch


13.00-14.00 Årsstämma