SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Länkar

lankar2


Nedanstående länkar visar vägen till SEM-Group medlemmars certifierade och intygade byggbeslag för dörrar, fönster och fönsterdörrar.

En intygad eller certifierad produkt innebär att en oberoende 3.e part organisation har granskat produkten med avseende på den standard eller specifikation som tillverkaren anger att produkten uppfyller. Underlag för denna granskning är ritningar, provningsprotokoll, tillverkarens instruktioner för montering och underhåll dessutom förekommer vid många standarder att tillverkaren granskas på plats för kontroll av tillverkningsprocessen och kvalitet systemets tillämpning på produkten.

Certifikat utfärdas mot harmoniserande (tvingande) standards som visar att produkten uppfyller Byggproduktdirektivet utfärdat av EU och därmed skall CE märkas

Certifikat eller intyg utfärdas också mot svensk standard SS eller mot olika normer som SSF normer.

Svenska certifieringsorgan är
DNV (Det Norske Veritas),

http://www.detnorskeveritas.se/Binaries/Byggnadsbeslag%202010-09-14_tcm147-432157.pdf

Dörrstängare                                Låshus

Gångjärn                                      Utrymnings behör

Högsäkerhetslås                           Låscylindrar

Nyckellås                                     Elektroniska


SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering)

http://www.sbsc.se/certificate/searchcertificate.aspx
 

Bakkantsäkring                            Dörrnyckeltub                                                         

Fönsterlås                                    Förstärknings behör

Hänglås                                       Kätting                                          

Låscylinder                                  Låshus cylinderlås

Låshus Tillhållarlås                       Panikutrymningsbeslag        

Slutbleck                                     Väggnyckel tub

SP (Sveriges Tekniska Forskningsråd)

http://www-v2.sp.se/cert/cert_prod2/TeknikomradeSearchList.aspx?Id=0

För närvarande har SEM-Group medlemmar inte några SP certifikat

SP-SITAC (………………..)


Tätnings trösklar

Länk till ARGEs hemsida: www.arge.org