SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Dörrautomatik – vilket ansvar har du?

En dörrmiljö är idag ofta väldigt komplex då installationen skall uppfylla en mängd olika krav (brand, ljud, inbrottsskydd, tillgänglighet etc.). Är dörren dessutom utrustad med dörrautomatik räknas hela dörrmiljön som en maskin.
Därför har Teknikgruppen i SEM Group tagit fram ett informationsblad som ska bidra till ökad kunskap, förståelse och regelefterlevnad. Du hittar information på SEMs hemsida www.semgroup.se i fliken ”Info” och vidare under fliken ”Produktinformation”.