SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Uppdaterade leveransbestämmelser

Styrelsen har utarbetat tillägg till NTLB 21 som hör ihop med NL 17. Versionen ersätter tidigare version daterad 2018-07-09. Den nya redaktionella versionen hittar du på SEM Groups hemsida (www.semgroup.se) i fliken ”Info” och vidare under fliken ”Produktinformation”.