nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Tuffa tider för regioner och kommuner

skr
Madeleine Holm, ekonom på SKR, Sverige Kommuner och Regioner var en av föredragshållarna vid SEMs Höstmöte i veckan. Fokus i hennes presentation var den tuffa ekonomiska situation som kommuner och regioner står inför, främst på grund av att den höga inflationen medfört kraftigt höjda pensionskostnader. Lägg dessutom till den demografiska bilden som pekar på en allt äldre befolkning samtidigt som behovet av nyrekrytering är stort så får vi en dyster bild av läget i kommuner och regioner. Men hon skickade också en passning till SEMs medlemmar: vad har ni för smarta lösningar som kan bidra till minskade kostnader för kommuner och regioner?!?

Vi fick också lyssna till Martin Järbur, vd SLR, som berättade om förbundets satsningar. Vidare pratade Niklas Roumeliotis, vd RCO Security, om alla utmaningar som är förknippade med passersystem. Han sekunderades av Per Klingvall, SSF, som redogjorde för SSFS viktiga arbete med normer. Tarja Hillbom-Välilä, miljö-och kvalitetsansvarig på RCO Security, pratade om Girl Power, dvs. hur kan branschen locka fram flera kvinnliga medarbetare – ett ämne som skapade en livlig debatt bland deltagarna. Passningen till hela branschen var knivskarp: sluta snacka – gör något!