SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Aktuella standarder för dörrar och fönster

Det är många standarder som samverkar när det gäller egenskaper för dörrar och fönster. SEM Group och UP TO DATE tar i en serie under våren 2017 upp några av de standarder som är aktuella. Den här gången handlar det om funktionsegenskaper för dörrar och fönster.

SS-EN 14351-1:2006+A2:2016 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar
SS-EN 14651-1 är en harmoniserad standard för ytterdörrar och fönster. Det betyder att produkterna ska CE-märkas för vissa egenskaper. Innerdörrar omfattas inte i SS-EN 14351-1 utan kommer i en egen standard, prEN 14351-2. Kanske under 2018?

Standarden omfattar ett antal mandaterade egenskaper där krav och provningsmetoder refererar till andra standarder. I Annex ZA anges förutsättningarna för CE-märkning
  • Vindlast, se SS-EN 12221
  • Snölast (endast för takfönster)
  • Regntäthet, se SS-EN 1027
  • Utrymning (Ability to release) refererar till SS-EN 1125, SS-EN 179, prEN 13637 (idag SS-EN 13637) och EN 1935.
  • Akustik
  • Värmegenomgångskoefficient (Thermal transmittance)
  • Lufttäthet (Air permeability)
  • Egenskaper brand och rökgas täthet provas enligt SS-EN 16034, se UP TO Date februari.

För att påvisa att kraven är uppfyllda ska ITT (Initial Type Testing) och FPC (Factory Production Control) utföras av en notified body och produkten CE märkas. I Sverige är SBSC och RISE (tidigare SP) anmälda organ för byggprodukter.
Exempel på klassning av egenskaperna:

chart

2018-04-25

Svensk blir ny Convenor för TC33/WG4 - basar över låsstandarder i EU

PRESSRELEASE

Svensk blir ny Convenor för TC33/WG4 - basar över låsstandarder i EU

Inge Lidén har utsetts till den prestigefyllda posten som Convenor (sammankallande) för den europeiska organisationenTC33/WG4. Här initieras de flesta mekaniska låsstandarder som i sin tur påverkar hundratals…

2018-04-23

Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

 

PRESSRELEASE
Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

 

De två säkerhetsorganisationerna Swesec och SäkerhetsBranschen har beslutat att gå samman i en gemensam organisation under namnet SäkerhetsBranschen.

 

-  Vi får en samlad röst som arbetar för ett tryggare samhälle,
som företräder hela…

2017-10-25

Det här är ”Godkänd låsenhet”

Godkänd låsenhet blev ett begrepp i Sverige redan i mitten av 1980-talet när den första svenska standarden publicerades och kravställare insåg nyttan med att referera till provade och certifierade produkter. Idag omfattas både mekaniska och elektromekaniska lås, cylindrar och slutbleck i SSF 3522.…

2017-09-25

RC, MK och WK är samma sak!

Ibland står det MK och ibland RC eller till och med WK på inbrotttsskyddande dörrar och fönster. Vad är då skillnaden på MK - Motståndsklass, RC - Resistent Class och WK - Wiederstandsklasse? Svaret är att det inte är någon skillnad alls på egenskaper utan endast en språkskillnad.

Resistent Class…

2017-09-19

Swesec positiv till ny kamerabevakningslag

Swesec, där SEM Group ingår, är en av flera remissinstanser som fått ge synpunkter när det gäller förslaget om en ny kamerabevakningslag. Utredaren föreslår bland annat att dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas och att ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och…

2017-09-04

Gör utbytbarhet möjligt med HPS!

CE-märkning av brandklassade dörrar och fönster enligt standarden SS-EN 16034 blir ett tvingande krav från november 2019. Men redan idag är det möjligt att CE-märka dessa produkter.
För att prova brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper används ett antal provningsstandarder SS-EN…

2017-08-13

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

- Swesec drar i gång kampanjen Återsamlingsplatsens Dag

I var fjärde verksamhet saknar medarbetarna en återsamlingsplats vid en utrymning, exempelvis vid brand, bombhot eller gasläcka.
Det är mot denna bakgrund som Swesec drar i gång…

2017-05-04

Nytt konsumentmärke från SSF

Märket ”Rekommenderas av SSF - Del av godkänd låsenhet”  kommer i fortsättningen  att användas på konsumentprodukter.
Märket av förbehållet tillverkare av certifierade produkter som kan ingå i Godkänd låsenhet och därmed motsvarar klassificeringskrav enligt SSF 3522.
 
Märket tillhandahålls efter…