nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Om oss


info2


SEM Group är den naturliga mötesplatsen för tillverkare av fysisk och elektronisk säkerhet.
Vi påverkar standards, driver utbildning och tar fram verktyg som underlättar ditt företagande.

SEM Group är en stark samlad röst som driver viktiga branschfrågor i Sverige, Norden och inom EU.
SEM Group ska alltid uppfattas som den ledande branschaktören därför att vi är professionella, ansvarstagande och trovärdiga.
Vår vision är att aktivt bidra till ett säkrare och tryggare samhälle.

SEM Group är i Sverige med i SäkerhetsBranschen med totalt 440 företag och 33 000 medarbetare.
Internationellt är SEM Group medlem i ARGE (The European Federation of Associations of Locks and Builders Hardware Manufacturers) med över 230 europeiska tillverkare av säkerhetsprodukter.
ARGE bedriver branschspecifika frågor när det gäller standards inom EU-området och fungerar som rådgivare i tekniska frågor, bland annat för Europeiska Standardiseringskommissionen (CEN)

 

This is SEM Group (Security in Electronics and Mechanics)
SEM Group is the natural platform and meeting place for manufacturers and suppliers of physical and electronic security.
SEM Group opens up a wider member base. Many new businesses start and grow larger in the growing security industry.

SEM group will be more responsive to new EU directives and bring them in early stages, to the members, before moving on to become rules Swedish regulations affecting member SEM Group will increase its pro-activity towards authorities and organizations. The direction towards a stronger and more unified industry voice is clear. Meanwhile, SEM Group will strive to make the Nordic region into a leading security region with an increasingly higher standard of safety.

Both small and large companies in both mechanical and electronic security solutions will be able to get a membership from the SEM Group. Physical and electronic locks complement each other and the larger the association, the greater advocacy opportunity.

SEM Group is going to be an important consultative body and will also interact with the industry's other players. SEM Group will be at the center of the increasingly rapid flow of information about the various standards, trends, technology, etc.

SEM Group is a member of the ARGE, the European lobbing organization in safety and in SäkerhetsBranschen with a total of 440 companies and 33 000 co-workers in Sweden.

 

 Aktiviteter - genomförda och på G

AKTIVITET

STATUS

PÅ GÅNG

Namnbyte

aGenomförd

Grafisk profil

aGenomförd

 

Hemsida

Uppdateras löpande

Nyhetsbrev till medlemmar

Skickas ut efter varje styrelsemöte
(8-9 ggr/år)

EPD

14 EPD:er klara

 EPD Access control

Uppdaterade EPD:er från ARGE

EPD Broschyr

aKlar - ladda ned från hemsidan

EPD Power point

aKlar - ladda ned från hemsidan

Teknikgruppen

 Pågående m regelbundna möten

Skydd-mässan med egna seminarier

 Pågående sedan 2014

Artiklar/uppslag  Säkerhetsinstallatören

 Löpande

Argekonferens 2022

aKlar

Strategimöte styrelsen

 Pågående

Första brainstormingmötet klart. Vissa justeringar behövs men vi är på rätt väg 

Kampanj för svensk convenor TC 33/WG 4

aKlar

Kampanj för att stoppa lag som vill slopa vandelskontroll

aKlar

Medverkan i SSF Dialogfoum samt SLR Kundforum

 Pågående

Pressreleaseutskick m goda råd kring säkerhet

 Pågående

Broschyr dörrautomatik

aKlar – ladda ned från hemsidan

Broschyr Smarta hem

aKlar – ladda ned från hemsidan

Lobbyingarbete via SB

 Pågående

SSF Guldmärke SSF 3522

 Exklusivt för SEM-medlemmar

Projekt KomPass – normarbete Passersystem

Påbörjad inom ramen för teknikgruppen

 Första möte med relevanta intressenter från medlemsföretagen under planering

Remissinstans nya normer SSF

Löpande för alla medlemmar

Uppdatering SEM Group 5-årsstrategi

Pågående