nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Länkar

lankar2


Att en produkt är certifierad eller intygad innebär att en oberoende tredjeparts organisation har granskat produkten med avseende på kraven i den standard eller norm som tillverkaren anger att produkten uppfyller. Underlag för denna granskning är ritningar, provningsrapporter, tillverkarens instruktioner för montering och underhåll. Dessutom granskas tillverkningsprocessen och kvalitetssystemets tillämpning på produkten.

Det finns två typer av certifikat:

  • CE – Certifikat
    Certifikat som utfärdas enligt harmoniserande (tvingande) standarder som visar att produkten uppfyller CPR - Byggproduktförordning 1) utfärdat av EU och därmed skall CE märkas.
    Certifieringsorganet ska vara ett
    anmält organ (Notified body)
  • Produktcertifikat
    Certifikat eller intyg som utfärdas enligt produktstandarder (SS, SS-EN) eller normer (SSF).

Nedanstående länkar visar vägen till SEM Groups medlemmars certifierade och intygade produkter.

Svenska certifieringsorgan är:

SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering)

Anmält organ för CPR och produktcertifieringar

https://www.sbsc.se/

Sök certifikat https://www.sbsc.se/hitta-certifikat/#/produkter/1/

RISE Research Institutes of Sweden AB

Anmält organ för CPR och produktcertifieringar

https://www.ri.se/sv/om-rise/vart-uppdrag/industrialisering-och-kvalitetssakring/produktcertifiering

Sök certifikat http://publiccert.ri.se/sv/Product/List/

         1)  CPR – Byggproduktförordningen. För lås och beslagsprodukter avsedda för användning i tex branddörrar samt utrymningsprodukter.