nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Fakta om EPD

Läs om EPD i vår broschyr
» Länk till broschyren som pdf

broschyr-epd
Powerpoint-presentation om EPD
»  Klicka här för att ladda ned Powerpoint-presentationen

ppt epdDetta är EPD

EPD (Environmental Product Declaration) är resultatet av EU:s skärpta krav när det gäller att deklarera produkters miljöpåverkan. EPD berör i första skedet i princip samtliga mekaniska byggbeslagsprodukter (se faktaruta). I framtiden kommer även elektromekaniska lösningar och andra produktgrupper omfattas av EPD

Vem ska satsa på EPD?
SEM Group ser det så här: som seriösa tillverkare och leverantörer ska vi självfallet kunna ge en tydlig innehållsdeklaration på våra produkter i enlighet med EU:s direktiv och på vilket sätt produkterna påverkar miljön. Det blir också en klar konkurrensfördel framöver mot de tillverkare och leverantörer som struntar i att miljödeklarera. Redan i dag använder för övrigt byggföretagen underleverantörernas EPD för att själva uppfylla miljökraven. Det behovet kommer bara att öka.Tack vare SEM Groups medlemskap i den europeiska säkerhetsorganisationen ARGE kan vi i dag erbjuda våra medlemmar ett mycket förmånligt erbjudande. ARGE tar fram en konkurrensneutral EPD till samtliga medlemsorganisationer.

Vad kostar det?
Styrelsen har bestämt att den totala inträdesavgiften blir 30 000 SEK.  När väl EPD-deklarationerna börjar levereras kommer en årlig avgift på 7 000 SEK för samtliga EPD tas ut av medlemmarna.
Lämna din preliminära anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

FAKTA

Bakgrund
EU-kommissionen skärper kraven på hållbar utveckling för byggnader genom att specificera “Sustainable use of natural resources” som ett grundläggande krav när man uppgraderade CPD (Construction Product Directive) till CPR (Construction Product Regulation).
I Sverige ändrades då Byggproduktdirektivet till Byggproduktförordningen. Det är Boverket som är ansvarig för tillämpningen av Byggproduktförordningen.
Hållbar utveckling”, Sustainable use of natural resources”, ingår i dag som frivillig egenskap i Byggproduktförordningen.
Det är upp till varje nation att besluta hur ”Sustainability” skall tillämpas. I Sverige är tillämpningen frivillig.

EPD
EPD (Environmental Product Declaration) är den anvisade metoden i CPR att deklarera produkters miljöpåverkan.

EPD är en delmängd av LCA (Life Cycles Assessment) och omfattar produktens miljöpåverkan till fabriksdörren. LCA omfattar produktens miljöpåverkan från gruva till ”graven”.

EPD är baserat på PCR (Product Category Rules) och materialdata från befintliga produkter

EPD för byggnadsbeslag bedöms som viktigt i Sverige då byggföretagen använder underleverantörernas EPD för att själva uppfylla sina miljökrav.
ARGE avser att skapa produktspecifika EPD tillgängliga för de nationella organisationerna (SEM Group) och därmed för medlemsföretagen.

Projektet ger följande fördelar:
   •    Konkurrensneutral EPD som följer Europastandard EN 15804 och är baserat på PCR
   •    Låg kostnad för medlemsföretagen
   •    Förenklad administration
   •     Accepterad av nationella organisationer och de som ingår i ECO plattformen.

 

ARGE och SEM Group har med skapandet av EPD som mål att uppfylla kraven i ECO-plattformen.
ECO-plattformen är en oberoende organisation för att kvalitetssäkra EPD för användning inom EU.


EPD innehåll:

Miljöpåverkan baserat på
   •    råmaterialval
   •    energiförbrukning och effektivitet
   •    materialval och tillsatser samt kemikalieförbrukning
   •    utsläpp till luft, mark och vatten
   •    avfallsgenerering

I juni 2024 är följande produkter EPD-klara och verifierade:

 • Brevinkast
 • Dörrstängare och koordinatorer
 • Elmanövrerade beslag
 • Fönsterbeslag
 • Glasdörrsbeslag
 • Gångjärn
 • Hänglås
 • Jalusibeslag
 • Låscylindrar
 • Låshus
 • Mekaniska knapplås
 • Panikutrymningsbeslag
 • Skjutdörrsbeslag
 • Trycken för dörrar och fönster