nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Cyberkriminalitet och transformering av säkerhetsbranschen - två heta ämnen på ARGES konferens

Arges årliga konferens, som varit inställd i två år p g a pandemin, arrangerades på Hotell Haymarket i Stockholm 8-9 september med ett rekorddeltagande. SEM Group stod som värd för detta arrangemang som lockat ett hundratal deltagare från hela Europa.

ARGE (The European Federation of Associations of Locks and Builders Hardware Manufacturers) med över 230 europeiska tillverkare av säkerhetsprodukter fokuserade årets konferens på en rad viktiga frågor som berör branschen både på nationell och på EU-nivå.

Jan Olsson, kriminalkommissarie vid NOA (Nationella Operativa Avdelningen) och Sveriges ledande expert på området med över 20 års erfarenhet av nationella och internationella bedrägerier tog upp det heta ämnet cyberkriminalitet.

Robert Siegmund ,SVP & Head of Commercial Development EMEIA, ASSA ABLOY pratade om den digitala förändringen som hela branschen genomgår. Utvecklingen av mekaniska låscylindrar till elektroniska låssystem har stor påverkan både på ägare, operatörer och anläggningschefer. Han underströk att utvecklingen bara accelererar. För tillverkarna gäller det därför att ställa frågan om man vill vara med som en komplett leverantör och samarbetspartner eller om man nöjer sig med att ta vara en liten spelare som bara levererar mekaniska lösningar.

Nästa konferens arrangeras i Prag i september 2023.