nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Det här vill vi med Skydd 2024

Överlag nöjda utställare och besökare. Så kan man sammanfatta Skydd 2022. Samtidigt är det bara att konstatera att besökarantalet sjunker år efter år samtidigt som besökarna i åldersgruppen 55-64 år ökar. Hur lockar vi yngre målgrupper? Hur kan vi utveckla konceptet ytterligare? Detta och många fler utmaningar ska en arbetsgrupp bestående av representanter från SEM Group och andra delarrangörer tillsammans med Stockholmsmässan jobba med start efter nyåret.
Läs mer Skydd 2022 och 2024: https://www.skydd.net/