nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Förlängd tidsfrist för CE-märkning i UKCA

UKCA-märkning för märkning av brand och utrymningsprodukter (CPR) har fått en ny tidplan. CE-märkning accepteras parallellt med UKCA fram till 2025-06-30.