nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Så vill vi ha Skydd 2024

Drygt 30 procent av våra medlemmar svarade på enkäten om vad man vill prioritera när det gäller Skydd 2024. Resultatet redovisades av ordförande Andreas Frisk vid vårt Höstmöte i veckan. En hel del av frisvaren handlar om förslag till seminarier – allt ifrån om hur försäkringsbolagen använder SSFs normer i sitt förebyggande arbete till temadagar för olika kundsegment. Styrelsen tar nu förslagen vidare till projektgruppen för Skydd 2024 där SEM Group ingår i egenskap av delarrangör.